Onneen oromootaa duraanuu sibilaa, .ammoo immoo san daran.

Onneen oromootaa duraanuu sibilaa, .ammoo immoo san daran.
Manguddicha oromoo, oromoon oromoodhaa hidhaa hin sodaannuu…