ONN: TVOMT: Qophii Gombisaa Ogeeyyii, Obbo Lammaa Magarsaa EPPn wal dhabuun isaa, filannoo as adeemaa jiru,

ONN: TVOMT: Qophii Gombisaa Ogeeyyii, Obbo Lammaa Magarsaa EPPn wal dhabuun isaa, filannoo as adeemaa jiru, Oromoo biyyaa alaa ilaalchisee maree haala yeroo irratti Aadde Caaltuu Galatoo fi aadde Seenaa Jimjimoo waliin gooneGuyyaa arraa Adde Fariyaa Aliyyee maqaa OPDO’n magaalaa Hararitti walgahii yaamtee ture. haala hin baraminiin hojjattoonni miseensootaaf kan miseensa hin tahin walitti qabame. yeroo hanga Aadde Fariyaan hanqina OPDO himtee fixxu obsumaan caqasaa ture. garuu yeroo Jabinaaf barbaachisummaa EPP himuu jalqabdu galmi guutuun “nuti EPP miti, EPP hin beeynu hin feenu..!” jachuun itti iyyanii Aadde Fariyaa bakka isiin dhaabbattutti, galma keeysatti dhiisanii biraa bahan.
kun muuxannoo gaariidha namni oromoo hundinuu EPP paartii farra Oromummaa fii diigumsaa tahe kana bakka hundatti balaaleeyfachuun barbaachisaa dha

Oromsis Elemo


Gaafa dubbiin gama seeraatin isa diddu, MM Abiy obbo Lammaa Magarsaa ofirraa dhiibee, dhaabbilee Oromoo bittaa dhaan of jalatti galchuuf yaalaat jira. Qarshii miliyoona 4 KFO fi ABOf konkolaattota lama wajjin; dhaabilee lama birootif qarshii miliyoona 3.5 keennuun saa kana agarsiisa. Seera kam irratti hundaayee kana akka godhe, budget kam irraa kaasee akka keenne, maali irratti akka oolchan akka itti keenne, kkf gaafatamuu qaba. Dhaabbileen Oromo kunis dhimma kana uummatatti ibsuu qabu. Yoo kana hin goone, isaanis dhaabaa MM Abiy ijaaruf yaalaa jiru kana (PP) maallaqaan bitamanii akka deeggaran dirqisiifamaa akka jiranitti hubanna.

#Abiy_is_bribing_Oromo_parties
#Abiy_must_go!

Tsegaye Ararssa

የኦሮሞ ፓርቲዎችን ድጋፍ በገንዘብ ለመግዛት፣ ጠ/ሚ አብይ አህመድ፣ ለኦፌኮ እና ለኦነግ 4፣ 4 ሚሊዮን ብርና ሁለት ሁለት መኪኖች፣ በብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ እና በአቶ ገላሳ ዲልቦ ለሚመሩት ሁለት ድርጅቶች ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 3.5 ሚሊዮን ብር መስጠቱ ታውቋል። ይኼ ገንዘብ ለምን ዓላማ፣ በምን ሕግ ላይ ተመስርቶ፣ እና ከየትኛው በጀት (ከመንግሥት ይሁን ከኦዴፓ ወይም ከኢሕአዴግ ካዝና) እንደተለገሳቸው የተገለጸ ነገር የለም።

ክፍያው፣ በምርጫ ሕጉ መሠረት፣ ለምርጫ ዝግጅት ሲባል ለሁሉም ፓርቲዎች ከሚፈቀደው ክፍያ ጋርም ምንም ተያያዥነት እንደሌለውም ታውቋል።

ጉዳዩ፣ ከጠቅላይ ሚኒሥትሩም፣ ከፓርቲዎቹም ለሕዝብ ማብራሪያ ሊሰጥበት ይገባል።

ይኸ ግልፅ ባልሆነበት ሁኔታ፣ ለኦሮሞ ፓርቲዎች ጉቦ በመስጠት፣ ለብልፅግና ፓርቲ ምሥረታ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ተደርጎ የሚወሰድ ተራ፣ ሕገ-ወጥ ተግባር ይሆናል።

በእነዚህና በሌሎች ፓርቲዎች መካከልም የተለያየ አያያዝ (different treatment) መኖሩን ያመላክታል።

በመሆኑም፣ ጠቅላይ ሚኒሥትሩም ሆነ እነዚህ ተለጋሽ ድርጅቶች፣ ከዚህ ቅሌት-አዘል (scandalous) ተግባር እራሳቸውን የሚያርቁ እንደሆን ለማየት፣ ሕዝቡና ሚዲያዎች ጥያቄ በማንሳት ጫና ሊያደርጉ ይገባል።

#Bribing_parties_is_a_crime
#Abiy_must_go!


Wallaala moo tuffiidha?
(By Usmaan Waariyoo Heban)

Namticha kana nurraa dhoowwaa

Namtichi kun utuu afaan oromoo fayyadamuu baatee maal isaa qaba afaan kana nuti kuma lubbuu itti dhabne kumaan lafee itti cabne kanaaf yoo afaan keenna akkanatti caccabu ilaaluu hin dandeennu
Afaanuma warra soddaatti utuu fayyadamee isaaf wayya
Nama qubee afaan oromoo barreessuu hin dandeennetu biyya bulchutti jira kaabinoonni isaa tanumallee ittii himuu hin dandeettu durgoo barreessaa guurachuun alatti