ONN: Sirna Gadaa fudhachuu; GADAA MALBAA Ada’aa Bargaattii

ONN LIVE : CAAMSAA 12 2019 Sirna Gadaa fudhachuu; GADAA MALBAA Ada’aa Bargaattii

OMN: Oduu Galgalaa(Caamsaa 12, 2019)


Jaal/ Dhowii Ofirraa

Caamsaa 12/2019
ODUU INJIFANNOO WBO ZOONII LIXAA
Ona Laaloo Assaabii

WBO’n sambata ganamaan waraana goolessituu biyyaa Oraalii Afurii(4) fi 3f lamaan(2)’n bilaa l irraa gara Laaloo Assaabiitti WBO sakatta’uuf imalaa jirtu ona Laaloo Assaabii bakka addaa naannoo Harroojjii jedhamtu maqa Najjoo fi magaalaa innaangoo gidduutti argamtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun injifannoo addaa galmeesseera.Yeroo kana reeffaa fi madoo ishee guurrachaa jirti.Irree,Wabii,qaroo,abdii fi gaachana uummata Oromoo kan ta’e WBO’n tarkaanfii isaa itti fufuun waraana Dr Abiyyi ilmaan Oromootti bobbaasee uummata oromoo guyyaa guyyaaan ajjeesisaa jiru gumaa baasuuf hanga Oromiyaan bilisoomtutti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne kan fudhatu ta’uu WBO’n hubachiisa.

Maammee Caffee


ONN LIVE : CAAMSAA 12 2019 Sagantaa Marii Qeerroo Namoota mana hidhaa Xoollay turanii gara mana hidhaa Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti geeffaman manni murtii mirga wabii eegee gadhiisus qajeelchi poolisii Godina Wallagga Bahaa akka hin baane dhorke. | Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitii Raayyaan Ittisa Biyyaa nama nagaa ajjeesan. | Mootummaan shira haaraa xaxuun “WBOf kaambii qopheessinee meeshaa waliin galchina” jechuun as ba’aa jiraachuun gabaafame. ONN LIVE Youtube https://youtu.be/YKAW2EgI-zM


#Caamsaa_12_2019
#Xoollaay
#Miseensota_WBO_duraanii
______________________________________
Miseensotni WBO duraa kan xoollaay jiran guyyaa hardhaa (12/5/2019) ykn boru gadhiifamu odeessi jettu nu qaqqabee jira. Mootummaan waadaa sobaa gadi itti roobsee isaan galche dhuma irratti waadaa seene hunda soba akka ta’es ifatti har’a ganama beeksiseera. Koreen teeknikaa kanaan dura waraana kana sossobee ol dachaase erga ijoolleen mooraatti dacha’aniin booda akkaataan ittiin ijoollee kana bilbilaan haasofsiisan kan hamilee isaanii tuqe fi kan isaan hin yaadne ta’uu misernsotni nuti quunnamne ni dubbatu. Kan armaan gadii kun haasawaa bilbilaa Jawwee waliin godhane keessaa fudhatame.

Xoollaay: Jawaar ati maalif nu gurguraate? Maalif Hojii seenaa hin qamnnee nu hojechiistlftte?
Jawwee: ati Ijolleedha maal beekta? Xoollaay: Ani ijollee miti Dura na qoraadhu
Jawee: bilbila cufe.
____
Kana ifa baasuun kan barbaachise Jawaar fi Baqqalaa qeeqanii ijoollee kana faarsuuf miti. Dhugaa jiru, mootummaan kijibaan waraana Oromoo diiguuf qofa kan socho’aa ture ta’uu kanaan akka mirkaaffachuu dandeenyuuf dha. koreen teekinikaas tahe mootummaan, WBO mooraa seensisee leenjisee akka uummatni barbaadutti faayidaa irra oolchuuf garaatti akka hin yaadne uummatni akka hubatuuf dha. Kana malees Jaarsoliin araaraa ijoollee kana mooraatti dachaasanii ofiif ammoo foolii bishaanii ta’an boru maal jedhanii ilmaan Oromoo duratti as bahanii akka dubbatan teenyee ilaalla.
___
#Hunda_caalaa ammoo WBOn kaayyootti cichanii, dallaatti hin dachaanu jedhanii hanga sa’atii fi daqiiqaa kanaatti wareegama kanfalaa jiran murtoo kabajamaa yaroos fudhataniif ulfinatu isaaniif mala! Har’a irra teenyee isaan galatoomfachuu qabna.
#WBO_WABII_SABAA
#GALATOOMAA!“A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: Inside of me there are two dogs. One of the dogs is mean and evil. The other dog is good. The mean dog fights the good dog all the time. When asked which dog wins, he reflected for a moment and replied, The one I feed the most.”
― George Bernard Shaw