ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019.Baga Bacaqii Gannaa irraa Booqaa Birraatti Ceetan.

ONN: Qophii Ayyaana Barii Birraa- Fulbaanaa, 2019.Baga Bacaqii Gannaa irraa Booqaa Birraatti Ceetan.
Birraan kun kan dhugaan itti moo’u, Irreen tokkummaa Oromoo fi Oromummaan daranuu itti cimu akkasumas kan badhaadhinaa fi milkii akka isiniif tahu hawwina. Ayyaana Gaarii! *OROMIA NEWS NETWORK(ONN)*

Oromia News Network – ONN