ONN LIVE : ONK 14 2018 QOPHII ADDAA Sirna Galateeffannaa fi Beekamtii Artiistoota Oromoo ABOn Qophaawe

ONN LIVE : ONK 14 2018 QOPHII ADDAA Sirna Galateeffannaa fi Beekamtii Artiistoota Oromoo ABOn Qophaawe

Wabiin keenya uummata keenya uummata Oromooti, meeshaan waraanaa keenyas Oromoodha!

Adda Bilisummaa Oromoo kan dhalche roorroo halagaati. Adda Bilisummaa Oromoo ABO tti meeshaa/hidhannoo kan hidhe uummata keenya Oromoodha.

Hidhannoon WBO harkaa kan ABO qofa utuu hintaane kan uummata Oromoo ta’uuttan beeka. Oromoon gaafa roorroon gamtuuf Qawwee itti bitee ilmasaa bosonatti ergee daangaasaa riphee tikfatuurraa ture. Lafa inni beela’uttis, lafa dheebuuttis Wabiin WBO uummata Oromoo akka ture namuu quba qaba.

WBO’n ilma imaanaa abbaaf haadhaa baatee jiru, ilma imaanaa qabsaa’otaaf irbuu jaallan qabsoo qabee jiru ta’uu namuu beeka. Halagaan cooma nurkaa nyaachaa nu nyaate. Ilmi haqaa WBO’n mar’immaan gudunfatee beelaaf dheebuu damdamatee roorroo sabarraa qoorbaa’aa daggala jiraataa ture. Kun ammoo mammaaksa “ijoolleen ofii raafuu nyaattee rafuu yaaddi, kan halagaa baaduu nyaattee baduu yaaddi!” Jedhu raageesse. Bu’aa halagaas kan qomoo ofiis Oromoo ilaalaa jira madaalaa jira.

Uummatni Oromoo dhiibbaa halagaan irraan gahe injifachuuf ilma kooluu galtuu diina harkaa deeffatee qalbiisaatti akka deebi’u gochuuf OPDO dhaggeeffareera. OPDO (PDO) dhaggeeffachuun Oromoo ammoo PDO ta’uuf utuu hintaane PDO ABO gochuuf akka ta’ettin beeka. Akka har’a PDO’n hidhii jiifatanii WBO irratti hololaa jiran kanatti Oromoon yaadee dhaggeeffataa hinjiru. Kan dhaggeeffatamaniif kaayyoo Oromoo akeeka ABO dura dhaabbachuu haa dhiisan yaada jedhurra dhaabbatee akka ta’e nan beeka.

Har’a waa’ee hidhannoo WBO kan dubbachuu qabu qaama meeshaa itti hidhe qofa utuu ta’ee hinfokkisu. Qaamni WBO’n bakka jiru illee hinbeekne, qaamni WBO tti dhikaasaa ture hiikkadhu jechuuf haamilee tokko hinqabu.

WBO’n qabeenya guddaa abdatee galeef abdatee jiru qaba. Qabeenyi ABO’s uummata Oromooti. Meeshaan keenya Oromoodha, Qawween keenyas Oromoodha. Uummata miyoona 60 ol of dura buufnee yaaddoo siyyaasaas yaaddoo hokkora diina qabsoos hinqabaannu.

Qalbeessaa dhangi’aatinAs someone who have known Eskinder Nega for long time and defended him when I felt he was unfairly under attack, I cannot hide my disappointment on his recent continued uncalled for statments. Given his and his families sacrfies for years in notorious prison, my expectation was that he would act responsibly by playing his part in brideging the cleavage in our society.

The Eskinder I know had a clear understanding of the political problems in Ethiopia. I am not saying this out of blue air. I have an email I got from him in December 2001(17 years ago) that shows how he clearly understands the political complexity and his sympathy towards different struggles.

As we all remember, he used ” rebels without cause” a coded word seemingly refering to Oromo youth despite many political prisoners including himself were one of their causes during the protest. To my surprise in less than month time, now he seems defending those “rebels without cause” by wrongly framing the appointment of B/G Kemal Gelchu as a plan to “crackdown” in youth in Oromia. What a contradiction!!!

This is not to raise any unnecessary debate as we already have enough of them. I just want to rest my high expectations and express them in public.

Geresu Tufa


Incinnii/14-10-2018


October-12

Naqaamte Simanaa ABO!


ኦነግ ፓርቲ አይደለም! ኦነግ ትልቅ የህዝብ ልጅ ነዉ!
ኦነግ ፓርቲ ቢሆን ኖሮ ገና ድሮ በኃይሌ ስላሴ በደርግ በወያኔ ጠፍቶ ተረስቶ ነበር:: ኦነግ ያልጠፋው ህዝብ ስለሆነ ነው:: ኦነግ ማለት መላው የኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው:: ኦነግ ማለት የዋቆ ጉቱ የባሮ ቱምሳ የጀ.ታደሰ ብሩ የማሞ መዘምር የኮ.አለሙ ቂጤሳ የኤሌሞ ቂልጡ የሀገሬ ቱሉ የአሰፋ ሻሮ የለገሰ ወጊ የብዙሃን የኦሮሞ ህዝብ ልጅ ነው:: ኦነግ ማለት የህዝብ ልጅ ነው:: የመጫና ቱለማ ልጅ ነው:: ስለዚህ ጥንቃቄ!