ONN: Baga Ayyaana Irreecha Malkaa Ateeteetin Isin Gahe;

ONN: Onk. 2019. Baga Ayyaana Irreecha Malkaa Ateeteetin Isin Gahe; Walumaan Ittiin Nu Gahe!
Irreechi Irree Keenya!

ONN: Oonkoloolessa 13, 2019(02-02-2012)
Irreecha Malkaa Ateetee, Buraayyuu.


Warri Ortoodooksii kan “Afaan Oromootiin” haala tajaajila mana amantaa keenyaa geggeessina jechaa turte suniifi caasaa/Structure maqaa ‘Oromiya Ortodox Betekinet/Synod” iyyuu hundeeffanna jette sun eessatti baddee? ;Edaa ooggantoonnishee warri luka OPDO arraabaa turte sun ittiin Qeerroo waccisiiftee mukuu nutti ba’uuf wacaa turtee? Warra ‘Kef kef’ jettee miidiyaarraa wacaa turteef manni amantichaa kan warra Habashaa aangoo kenneefi afaan qabsiisaa akka jiru dhugeeffadheera. Afaan isheetiin tarii yoo of taatee waaqeffatte jennee deggaraa turre malee jaraafi minilikoota maaltu adda baasee ilaale durattis. Foolotikaa biyya keenyaatu akkanuma bulluqee qorra.

#Bishbishooftuu kana
Beekan G Erena


<strongid=”js_k8y” class=”_7tae _14f3 _14f5 _5pbw _5vra _3n8j” data-ft=”{“tn”:”C”}”>Buraayyuu -Irreecha Malkaa Ateetee