ONN: MARII DR AMANUEL GOBENA fi DR GIZACHEW TESSO WALIIN GOONE.

MARII DR AMANUEL GOBENA fi DR GIZACHEW TESSO WALIIN GOONE. DR GONENA fi Dr TESSOON KORA SABAA KANNARA TURAN