ONN LIVE : Qophii Gaaddisa Dhugaa Amajjii 4,2019. Haala Yeroo Irratti Marii Qeerroo Godina Shawaa Lixaa Ona Gindabarat.

ONN LIVE : Qophii Gaaddisa Dhugaa Amajjii 4,2019. Haala Yeroo Irratti Marii Qeerroo Godina Shawaa Lixaa Ona Gindabarat.

#Gimbii

OROMIYAAN gamni tokko SARBAMEE, gamnii biroos nagayaan rafee bula hin se’inaa.
Jaalalaaf jibbaa otuu hin taanee DHIIGA OROMUMMAATTU walitti hidhaa qaba waan ta’eef.

Goolessituun RIB jedhamtee waamamtu har’a imaltootarraa miidhaa fi saamicha cimaa qaqqabsiisaa turte.
Gabaa Sambataa fi Magaalaa Gimbii gidduutti imaltoota Gimbiirraa Naqamtee deemanis, kan Naqamteerraa gara Gimbii deemanis Miidhaa ulfaatatu irra gahe.
Miidhaan alatti saamichi irratti raawwateera.
Kun Warruma Haaromsa jettutu akkas nu godha!
Yaa OPDO akkasiin nagaa hin fiddu, daandiima Abbaa kee TPLF qabattee jirta.
Kalas

Mohammednur Guye