ONN “ምርጫ ያለህዝብና ቤት ቆጠራ፣ የከተሞችን ዴሞግራፊ የመቀየር ሤራ ውንጀላ፣ እየተጠናከረ የመጣው የአፈናና የእሥራት አዲስ

ONN LIVE | HUBANNAA – “ምርጫ ያለህዝብና ቤት ቆጠራ፣ የከተሞችን ዴሞግራፊ የመቀየር ሤራ ውንጀላ፣ እየተጠናከረ የመጣው የአፈናና የእሥራት አዲስ