ONN LIVE : Gaaddisa Dhugaa: Onkoloolessa 26,2018. Simannaa Jila ABO fi Haala Godina Baalee magaalaa Roobeetti mudate.

ONN LIVE : Gaaddisa Dhugaa: Onkoloolessa 26,2018. Simannaa Jila ABO fi Haala Godina Baalee magaalaa Roobeetti mudate.

#FXG_Nakamtee
WBOn Gaachana Oromiyaati.WBO hiikachisuun haa dhaabatu.Hiriirri guddaan guyyaa hara bifa nagaa tahee Lixa Oromiyaa AMBO,NEKEMTE,MENDII,GIDAAMI…. keessaatti daran cime itti fufee jira.

#WBO’n egereensaas ifaadha!
Stop!OPD/OPDO IS GAME OVER.Jabaadhu Qeerroo koo….!!

Is it what ODP wants for Oromoo??No more of it!!


Yaa opdo WBOtti hin Bu inaa Jennee isin dadhabneem ummati isin xaraguuf deemakaa


OPDO n hin qullooftu barcuma ol butattee har’a biyya bulchuuf gara teessootti haa dhuftu malee sodaa fi jibbiinsa ABOf qabdu ammallee itti caalee jira. WBO hiikkachiisuun karoora dhokataa Abiyyii fi mootummaa Xoobbiyaa ( OPDO) ti kanas maalirra ka’een jedhaa kitaaba Dr. Abiyyi maxxanse irraa namni hiriyaa koo ta’e bilchaataan tokko kan erge madda godhadheeni dubbisuu dandeessu asirraa. Haata’u garuu kanaan kan isaan itti milkaa’uu danda’ani otuu akkuma dura ABO n du’eera, hin jiru, humna hin qabu, deeggaraa hin qabuu jedhanii akkuma ololaa turanitti ta’eera ta’ee tarii haga tokko isaan deemsisuu danda’a ta’a. Amma garuu ABO /WBO Oromoon miiliyoonaan simatee fi simataa otuu jiruu, otuu arganii ABO balleessuuf WBO hiikkachiifnaa yaaluu jechuun, WBO hiikkachiisuuf immoo hoggana ABO sossobanii biyyatti deebisuun tooftaa kanatti dhimma baanee “ yaa sangaa Marga malee bool’a hin argine” kan jedhu sun ABO/ WBOf kan hin hojjenne fi kan isaan hin baafne ta’uu beekuu hanqachuun isaanii, qisaasama lubbuu fi qabeenyaa inni qaqqabsiisu hubachuuf daagii ta’uu isaanii nu hubachiisa, kana ta’uu qofaa miti isaanis akka gooftolii isaanii warra kaleessaa gara jabinaan uummata Oromoo filannoo dhabee isaan filate kana irratti waraana bobbaasuuf Yoo murteeffatan Oromoon BILISUMMAA ykn DU’A jedhee ka’e kun Wayyaanee holqashee dhagaatti galchee deebi’e, isaan kana ofirraa rukuchuu hin dadhabu. Garuu Tigireenillee lafa qabdiif galte OPDOn ABO balleessuuf yeroo FALMA ABBA BIYYUMMAAF falmamu kanaan
ADDI BILISUMMAA OROMOO, (ABO)
WARAANNI BILISUMMAA OROMOO, (WBO)
QEERROON BILISUMMAA OROMOO, (QBO)
Akkasumas guutummaa saba Oromoo
irratti duultee akka hin milkoofne beekamaadha injifannoon kan uummata Oromooti, gaafas eessa seenuuf akka murteeffatte ammaan haa falattu.
Activistoonni ala kanaa Oromiyaatti yaatanii galtanii fi daldaltoonni siyaasaa kisaartanii harka dhadha’attanii teessan gorsa haqaaqamaa akkasii gorsuu lafaa fi aangoo abdattanii gaaddidduu Abiyyii fi Lammaa duubaan lafa dhiittan akkuma Waraabeyyii guyyaa gaafa aduun isin irratti dhiitu sabaa fi lafa itti dheessitan ( baqattanii ooltan) dhabuuf jirtu.

I think this applies to ODF and G7 rather than OLF


#Qeerroo_Mandiin maal jedhaa? Kunooti!OPDO ilaali;ilmaa OPDO Ijaa fi Sammuu hin qabdu ilaali??