ONN : Haala Yeroo Irratti Marii I/A/ Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa fi Qondaala ABO Dr. Gadaa Oljirraa Waliin taasifame Kutaa Jalqabaa.

ONN : Haala Yeroo Irratti Marii I/A/ Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa fi Qondaala ABO Dr. Gadaa Oljirraa Waliin taasifame Kutaa Jalqabaa.

ONN: Gaaffii Hordoftoota keenyaan irraa deebi’ee kan dhiyaate. Haala Yeroo Irratti Marii I/A/ Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa fi Qondaala ABO Dr. Gadaa Oljirraa Waliin taasifame Kutaa Jalqabaa.


#Abdii_fiixxee bakka feetees jiraattuu, haala carraa ta’ee iddoo feetee keessattis tajaajiltuu, dhimmi kee hundi dhimma sabaa ta’uu, hardha otuu hin taane kaalleessaayyu beekna.
Dhugumattii baayyeen sittiin boonna.