ONN: Godina Horro Guduruu Wallaggaatti OPDOn qeerroo walitti buusuuf

ONN: Godina Horro Guduruu Wallaggaatti OPDOn qeerroo walitti buusuuf hojii guddaa hojjechaa jiraachuu qeerroon hime.

ONN: Godina Horroo Guduruutti OPDOn Maqaa “Qeerroo” tiin Dargaggoota Gowwoomsu. Adoolessa 28, 2018.

Hoggantoonni magaalaa Shaambuu maqaa ijaarsa qeerroo jedhuun qeerroowwan qabsoo haqaa geggeessan fakkeessanii kanneen fayidaaf maqaa qabsoon socho’an ijaaranii turan.

Ammammoo isaanuma keessaa dargaggoo muraasa dhoksaadhaan bulchiinsa maagaalaatti waamuun qarshii kuma kudhan kudhan(10000) kennaniifii booda, “abbaan qabsoo isini;
kan qeerroof hawwaasa aanaa kanaa hoogganu isini;
namoota ilaalchaa siyaasaa keessaniin faallaa deeman tu’adhaa; odeeffannoo fi gabaasa waajjira poolisii dhiisaatii
waajjira nageenyaaf kennaa;
Kanaa booda abbaan barbaada akka barbaadetti hooggansa jijjiirama kana jeequu hin qabu” jechuun gorsa guddaa kennaniifi kanaa booda yeroo yeroon marii waliin goona jechuun qeerroo maallaqaan goyyoomsaa waan jiraniif dargaggoonni godinichaa fi qeerroon qabsoo haqaa geggeessitan hundi shira dargaggoota wal dura dhaabanii sirna bittaa ofii dheereffachuuf xaxamaa jiru kanarraa ofeegannoo cimaa akka gootanii fi dargaggoota maallaqaan goyyoomsaman kunneen maatiin akka gorsitan qeerroon magaalichaa dhaamsa dabarsaniiru

Shubbisa Garee Baandii Eenyummaa Duraanii akkuma gaafa saphaloo sana kunoo har’as OSFNA Magaalaa Denver keessatti geggeeffamaa jiru irrati “Oromo Shop” bifa kanaan beeksisaa jiru.