[ONN- Bitootessa 04,2020] Haala yeroo ammaa irratti Ibsa Gaazexaa ABOn kennaa jiru

[ONN- Bitootessa 04,2020] Haala yeroo ammaa irratti Ibsa Gaazexaa ABOn kennaa jiru

#Iyyaafannoo!

Dhabamuu Hooggana ABO Jaal Abdii Raggasaa ilaalchisee Odeessa Qabatamaa!

Jaal Abdii Raggaasaa gaafa Gurraandhala 29 Hooganoota ABO olaanoo dabalatee namoonni 11 mana jireenyaa isaaniitii humna hidhate, Poolosii Federaalaa, Poolosii Oromiyaa fi Poolisii magaalaa Finfinneetiin marfamuun erga hidhamanii booda Jaallan biroo biraa gadi dhiisuun Jaal Abdii Raggaasaa achi buutee isaa dhabamsiisuun ni yaadatama.

Akka odeessa maddeen qabatamaa ijaan argan ragaa bahanitti hadha Bitootessa 4,2020 Jaal Abdii Raggaasaa Godina Addaa Oromiyaa Buraayuu Magaalaa Buraayuutti kan argamu Qajeelcha Pllosii magaalaa Buraayuu cinatti mana addaatti hidhuun akka dararaa jirantuu mirkanaaye!

Iddoon argama isaa akka ragaan Suraa armaan gadii agarsiisu ta’a

OMN: IBSA ADDA BILISUMMAA OROMOO(ABO) haala yeroorratti. /Bitootessa 4/2020/


AGM: Gamtaan ABO+PBO+KFO Maalif Lafarra Harkifate? Hireen Oromoon hoo maali???


ITOOPHIYUMMAA CAALCHIFATANII OBBO GIRMAA GUTAMAA WALIIN |MO’AA TV SHOW