ONN: Asoosaa:Ummanni Oromoo magaalaa Asoosaa keessa jiraatu guyyaa har’aa ganama sa’atii 9 AM irraa kaasee ajjeechaan irratti raawwatamaa akka jiruu

ONN: Asoosaa:Ummanni Oromoo magaalaa Asoosaa keessa jiraatu guyyaa har’aa ganama sa’atii 9 AM irraa kaasee ajjeechaan irratti raawwatamaa akka jiruu

ONN: Asoosaa, Waxabajjii 27, 2018
==========
Ummanni Oromoo magaalaa Asoosaa keessa jiraatu guyyaa har’aa ganama sa’atii 9 AM irraa kaasee ajjeechaan irratti raawwatamaa akka jiruu fi birmannaan tokkollee akka godhamaafii hin jirre gabaasni achirraa ba’u ni addeessa. Namoonni Oromoo hojii dhuunfaa fi mootummaatiin achi jiraatan mana kireeffatan keessaa gadi baanaan akka itti duulamu dubbatu jiraattonni. Waraanni Federaalaas Liyyuu Hayilii naannoo 6 waliin ta’uun ummata Oromoo irratti duulaa akka jiranii fi shira dalagamu kana keessaa hooggantoota TPLF naannoo sanatti horii dhangalaasaa jiran kanneen akka Abbaayi Xaayyee faa akka harka keessaa qaban jiraattonni ibsaniiru. Ummanni Oromoo bal’aan nuuf dirmadhaa jedhu.
Hordoftoota keenyaa haala naannoo kanatti ta’aa jiru jala buunee kan isinii gabaafnu ta’a

via: Oromia News Network-ONN


Oduun gara Beenishaangul irraa dhufaa jirtu yaaddesituudha. Akka himamaa jirutti gareen ‘Waraabeyyii Guyyaa’ saba Bartaa jedhamu qabachuun naannoo san jeequutti jiru. Erga kaleessaa kaasee magaalaan Asoosaa jeequnsa keessa jiraachuutu himama. Hanga ammaatti lubbuun nama 3 wareegamuunis dubbatamaa jira. Kan madaa’anis hedduudha jedhu. Sababa kanaaf, lammiiwwan keenya naannoo 6 jiran of eeggannoon akka socho’an jiraattotni naannichaa dhaamaa jiru.


#Asoosaa“Abbayi Tsehaye Naannoo Beenishangul Magaalaa Asoosaa dhufee ture Hoteela Wayyaanee kan ta’e Hoteela Blendana jedhamu ture.
Abbaan qabeenyaa Hoteelichaa Gabree jedhama. Achi taa’eetu qarshii ramadee sabaa fi sablammii walitti naqaa ture.Lafti Tongo jedhamtu bakka Oromoon lama itti ajjeefaman daangaa Sudan irra jirti.Wayyaaneetu qotata.Akkuma Cinaaqsan,Tongoonis lafa tarsiimoo waliitti bu’insa uumuudhaaf xiyyeeffannaa wayyaanootaa jala jirtudha.Waraabeessoonni TPLF isa dhumaaf maraataa jiran. Uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyaattii shira diinoota dhiiga namaa xuxuu baran kanaa hordofee saaxiluun umuriin isaanii saffisaan akka gabaabbatu gochuu qabaan.Dhaamsa kana gurra uummataatiin nuuf gaha.”

Girma Gutema

Having failed to throw the Southern region into full scale communal war, TPLF old guards have moved to Benishangul. The state’s capital has been in chaos the last couple of days. Guess who was there last week? None other than the evil Abay Tsehaye!


Asossa kanaa fakkatii torbee darbee abban xaaiyee achii turee rakkoo kanafii kan itti gafatamuu issa

የአሦሳው ብጥብጥ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል።

ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የታገዱ በርታዎች አልተለቀቁም በሚል በሌላው ማኅበረሰብ ላይ ጥቃት ተከፍቷል። ሕዝቡም አጸፋ መስጠት በመጀመሩ መከላከያ ካልገባ የአዋሳው እልቂት መደገሙ አይቀርም።


Uummanni kun misoomaaf fiiga miti. Wal ajjeesuuf diinaan bobbaafaman. Kan isaan bobbaase immoo warreen kassaran kana.

Amma humna kana gara tasgabbiitti jijjiiruuf tooftaalee muraasa fayyadamuu barbaachisa:

1. Mirgi bakkaa bakkatti socho’uu lammiilee akkuma eegametti ta’ee jaarsoliin qarshii ramaduun sabaaf Sablammii walitti buusuuf bakkaa bakkatti socho’aa jiran akka hordofaman taasisuu

2. Walga’ii qaamni mootummaa hin beekne bakka dhokataatti gaggeessuu dhiisuu. Fkn, samoona darbe Abay Xaayeen Asoosaatti garee lola kana qindeessu ijaaree akka dhufe mallattoo hedduun mul’ataa jira.

3. Qarshii miiliyoonaan maqaa nama tokkoon baankota irraa ba’an yeroof dhorkuu

4. Jaarsota soorama ba’aniifi caasaa isaan dur uummatan itti dhiyeenyaan eeguu. Seera cabsanii yoo argaman hatattamaan to’annaa jala galchuu.

5. Walumaa galatti sosocho’insa namoota dhuunfaa fi qarshii baankota keessatti taasifamu adaba itti gochuu barbaachisa.

Via: Kuma Bekele


TPLF’s top man Abay Tsehaye was in Asosa, Bamboo hotel, on 15th of June, meeting some sellout security agents. He was apparently planning and coordinating the violence unfolding in Assosa now. He should be held accountable for what’s happening in Assosa.


In Asosa, there was attack on what the indigenous people call ”highlanders” today, yesterday and the day before. The attackers are indigenous Berta (Bertha) youth. It is so concerning that ”highlanders” are today fighting back and may driving out the entire indigenous people (who are minority) from the town. The police is hopeless, they are doing almost nothing.

Asosa was once ruled by OLF. Oromos have been in Asosa, Metekel and Wenbera since at least 1720s. They were/are part of larger Gadaa confederacy of Maccaa. So labelling Oromos in Benishangul as “highlanders” or “recent settlers” is not correct. Oromo is indigenous to Benishangul.

via: Biyya Oromiyaa


We really need a truth and reconciliation type of a process to heal our wounds and get to the bottom of all of this horror! Such pain and suffering cannot heal on its own!