Ona.Gumii Eeldalloof Ona Libaan keessatti hawwaasi Oromoo Onko. Warraasa dhoose

Ona.Gumii Eeldalloof Ona Libaan keessatti hawwaasi Oromoo Onko.28/2021 warraasa dhoose