Marii kallattii : Weerara KoronaaVaayirasii Dhaabbilee Amantaa

OMN:Marii kallattii : Weerara KoronaaVaayirasii Dhaabbilee Amantaa Eebla 03,2020


Abbootiin amantii labsii (fatuwaa) bahe hojiirra oolchuu qofa osoo hin taane fayyaa amantootaafis quuqama qabaachuu qabdu. Rabbiin balbala keessan cufadhaa na kadhaa jedhe. Addunyaa kam keessa jirtu dhiiroo?

Yaya Beshir

Ummanni keenya Fatwaa Ulamaa’otaa dhagahuu qaba.

Guyyaa har’aa Magaalaa Baddeessaatti salaatni jum’aa yoo salaatamuudha.

Murtee ulamaa’ii cabsuun yakka akka ta’e beekun barbaachisaadha. Amantaanis hin hayyamamu.

Kanaaf ummanni keenya murtee ulamaa’otaa dhagahee hojii irra oolchuu qaba.

Hanga balaan kun ka’uu manumatti salaatee Rabbiin kàdhachuu qaba.

Hamza Borana


OMN:የኮሮና ቫይረስና የጤና ባለሙያዎች Apri 03,2020

OMN:ማስታወቂያ:
መስማት ለተሳናቸው ወገኖች

1 Comment

Comments are closed.