OMN: Yaada ummataa fi Haala Yeroo (Hag 15, 2020)

OMN: Yaada ummataa fi Haala Yeroo (Hag 15, 2020)

Backward leadership that’s not good for anyone.


Haasawa dhama qabu
haasawa onnee namatti horu kana yeroo dhaggeeffattu akkuma hacaaluun jedhe dhiirri geeraree hin quufnee hidhaa qilinxoo jiraa
Free colonel gemachu ayena

Burqaa Ahmed


Today we are joined by Ayetu Baro, Human Rights Advocate; Dr. Henok Gabisa, Co-Chair, IOLA; and Haben Fecadu, Ethiopia Campaigner, Amnesty International; with panel moderated by Merertu Kitila. Our panelists will be providing updates and considerations regarding Oromo political prisoners.

Amensty International Petition to Free Protest Detainees: http://amn.st/6012GcYeM

Oromia Support Group July 2020 Report: https://bit.ly/3h3qlJK

KMN Kush Media Network 

Gadda Sukkanneessaa

Magaalaa Baakkoo keessaa waraanni mootummaa kaleessa halkan Qeerroo Dilbii Mararaa jedhamu manaa isaanii fuudhanii deemuun bakka Aannoo jedhamu baadiyyaa isaa keessatti ajjeesuun gatanii turan,har’a ganama itti deebi’uun reeffa isaa achii fuudhuun haga ammaatti maatitti kennuu diduun konkolaataa isaanii irratti reeffa isaa fe’uun magaalaa Siree jedhamtu geessanii jiru.maatiifii firoota akkasuma hiriyoota isaa kamuu reeffa itti butuufii agarsiisuu dhorkanii jiru.qeerroon kun oromummaa isaaf quuqama waan qabuuf sabasaaf waan jiraatuuf malee yakka ykn badii biraa dalagee hin jiru garuu oromummaan yakka ta’ee ajjeefame reeffi isaas maatii dhorkatame.

Ani homaa afaaniin jechuu dadhabus gumaankeef jaallan akkakee dhugaa irratti wareegamanii fakkaattonnikee lubbuun jirru nibaafna.ati as-debii’uu dhabdus nutis gaafa guyyaan keesse garakee nidhufna.
IUO’f.

Rahel Duguma