OMN: Xiyyeeffannoo Turtii D/T/I/Aaanaa Liigii Dargaggootaa KFO Gurmeessaa Ayyaanoo Waliin (Amajjii 09, 2020)

OMN: Xiyyeeffannoo Turtii D/T/I/Aaanaa Liigii Dargaggootaa KFO Gurmeessaa Ayyaanoo Waliin (Amajjii 09, 2020)

Mootummaan Bilxiginnaa kun filannoo kana gaaduutti jira. Yoo danda’e hatuu; yoo dadhabe akka paatiileen biraa hin moo’anne shira xaxuudha. Kanaaf waraqaa eenyummaa kennuu didaa jira. Akka ummatni filannoo keessatti hirmaatee sagalee isaanii paartiileen birootiif hin kennine godhee sagalee dhabsiisuu yaada. Adeemsi kunis isaan hin baasu. Filannoo shira hin qabne bilisaa qofatu biyya kana dandamachiisa!

Ferhan Abdulselam