OMN: Waamicha Qeerroo Marsaa 4ffaa Guyyaa Duraa (Fulb 6, 2020)

OMN: Waamicha Qeerroo Marsaa 4ffaa Guyyaa Duraa (Fulb 6, 2020)


“Qeerroon ganda dirreesheek huseen daandii guddicha godina harargee lixaatii fi godina baalee bahaa wal qunnamsiisu guututti cufuun toohannaa qeerroo dirree sheek huseen jala jira”


“Magaalaa Awwadaay keeysatti kaadiroonni bilxiginnaa baajaajiifi konkolaataa bakka tokkotti walitti qabdee Akka waan lagannaan hin jirree fakkeeysuuf deemaa jettee photo kaasaa jirti!!! Nuti Qeerroon daandii toyannoo keenya jala galchinee moggaa dhaabannee itti koflaa jirra. “


Otoobusii labsii Qeerroo tuffattee dabruu yaalte Qeerroon Mi’eessoo akkasitti adabde


Shawaa Kibba Lixaa, Diilalla


Naqamteen waamicha Qeerroo Marsaa 4ffaa owwaatteetti. Konkolaataan keessa qaxxaamuru hin jiru.


Daandii seensa Finfinneerraa kan yeroo biroo konkolaataan addaan hin cinne harra kana fakkaatti


Harargee Lixaa
Daandii Finfinnee irratti konkolaataan osoo dheessituu garagalte
 


Harargee, Burqaa Nagayaa
Xiqqaa fi guddaatu roorrifame waan taheef xiqqaa fi guddaatu falmachaa jira.