OMN: Waamicha Hiriira Nagaa Amerikaa Kaabaa kutaa Dhihaa ( west coast of America rally for human rights )

OMN: Waamicha Hiriira Nagaa Amerikaa Kaabaa kutaa Dhihaa ( west coast of America rally for human rights ) Onk 6, 2020