OMN : Turtii Kolonel Gammaachuu Ayaanaa Waliin Taasifne Kutaa 2ffaa (Muddee 27,2019)

OMN : Turtii Kolonel Gammaachuu Ayaanaa Waliin Taasifne Kutaa 2ffaa (Muddee 27,2019)


OMN: Siidaa Wareegamtoota Asgorii, Shawaa Lixaa kutaa 2ffaa (Muddee 27, 2019)