OMN: Turtii Jila KFO Magaalota Harar, Dadarii fi Dirree Dhawaatti (Amajji 14,

OMN: Turtii Jila KFO Magaalota Harar, Dadarii fi Dirree Dhawaatti (Amajji 14,2020)


14,Odeessa jajjabduu fi amanamtuu – obsaan dubbisaa

“Dhimma muudama gidduu kana bilxiginnaan raawwatte:
1)  Bulchiinsaa fi nageenna Oromiyaa- Nama Jibril jedhamu kaayani. Dr Qana’a nama jedhamu caasaa Lammaati jedhanii shaaran.
2)  Komishinera poolisii Oromiyaa: nama Araarsaa Mardaasaa jedhamau, deninnatii wayyaanee ta’ee nama fixaa ture, OPDO dullattii fidanii shuuman.
3)  Biiroo IMX- horii guddaa qeerroo Oromiyaaf jedhamee qarshii billiona 5 dhihoo ramadame biiroo kanatu joolleef raabsuu qaba ture. Amma biiroo tanarra nafxenyaa Boggaalee Fallaqee jedhamu, ka Lammaan ari’ee ture du’aa kaasanii muudan.
4) Poolisii Oromiyaa- Damee poolisa idilee kaadiroota kaayan. Dachaasaa Magarsaa achii dhiibanii liyyuu hayilii qofa akka qajeelchu godhani. Kana jechuun dachaasaan komaandaroota magaalotaa fi godinaa irratti aangoo dhorkatan jechuudha. Dachaasaan poolisa magaalota qajeelchan oromoo taasisee ture. San duubatti deebisuufi, filannoo dhufu nama hidhuuf mijeeffatu.
5)  Bulcha Walagga Bahaa: kaadiree durii ka Kaffaalo Ayyaana jedhamu, Lammaan ari’atee ture muudan.
6)  Jabaa Addunyaa Bulcha Horroo Lammaa deeggarte jechuun ari’atani.
7)  Dr Milkeessaa Miidhagaa, hogganaa Biiroo Lafa Oromiyaa, Bilxiginnaan qoratameera jedhu, innis ka’uu hin oolle.
Ergamaan Bilxiginnaa kan ta’e Taakkalee Uumaan, joollee Laammaa jala deemti jedhu maqaa bilxiginnaa deeggaruu diddan jedhuun birolee fi kutaa magaalaa irraa ari’aa jira. Fatiya Mohammad, sia lama qorachiisuu quba qabna. Garuu, Taakkaleenis sababa mussinnaatiin walumaan shaarama kan jedhu dininnatiin biyyaatti huursee odeessaa jira.
8) Kan nama raaju ammoo gurbaa Tarrafee jedhamu kantiibaa Amboo ture san Abiyyi irratti hiriira mormii situ baase jechuun ari’uu isaaniiti. Sana qofa miti, mana isaa irratti boombii darbatte bilxiginnaan. Waliifuu hin toltu.
9) Wanti bilxiginnaan gaarii goote yoo jiraate, gowwaa halkaniif guyyaa alaaku san gaangee ofii godhattee itti fufuudha.
10) Addisu Araggaa, Adaanach fi Alamuu Simeen walii galanii Abiyyiin amansiisaniiru Shamallisiin achii kaasanii Adaanachiin perezidaantii gochuuf. Shimallis kana baree silumaayyuu na kaasaa, hin fedhu, ani dadhabeera jedhee Fiqaaduu Tasammaan dubbate. Walmarqaa jirti.
11) Magaalota, godinaalee, aanaalee fi gandoota Oromiyaa irraa qeerroo dhihoo tana haaromsaan OPDOn makan hunda haxaayanii baasaa jiru. OPDO durii dachaafataa jiru.”Yayaa Basher

ጠቅላይሚኒስትሩ ከሰይፉ ጋር በነበራቸው ኢንተርቪው ከስልጣን በኋላ ምን እደሚያደርጉ ለተጠየቁት ካመነቱ በኋላ “በንባብ እና በመጻፍ አሳልፋለው” ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ከጨረሱ በኋላ ከሚያነቡ አንብበው ጠቅላይሚኒስተር ቢሆኑ መልካም ነበር  ካነበቡት መጽሀፍ ሌላው ሰው ቢያነበው ብለው የሚመኙት መጽሀፍ ተብለው ለተጠየቁት ሲመልሱ “የመጽሀፍ መጥፎ የለውም። ስም ላለመጥራት ብዬ ነው” ያሉት ከአንድ አስቂኝ ታሪክ ጋር ተመሳስሎብኛል። በአንደ ወቅት ለአሜሪካ ፕሬዝዳንትነት የተወዳደሩት ጆን ማኬይን ካሸነፉ ምክትላቸው እንድትሆን በጣም ወግ አጥባቂ የነበረችውን ሳራ ፓሊንን መርጠው ነበር። ታዲያ ሳራ የምታወራውን በቅጡ የማታጤን ከእውቀት ጋር የተቀያየመች ግለሰብ ነበረች። በአንድ ወቅት መረጃ ለማግኘት አዘውትረሽ የምታነቢው ጋዜጣ ምንድር ነው ተብላ ስትጠየቅ ስም መጥቀስ ተቸግራ “Um, all of them” የሚል መልስ ሰጥታ ነበር። ያው መልሱ በአጭሩ አታነብም ነው።. Radiet Tamire