OMN: Turtii Jila ABO Magaalaa Baakkootti (Gurraandhala 21, 2020)

OMN: Turtii Jila ABO Magaalaa Baakkootti (Gurraandhala 21, 2020)

OMN: Jila KFO sabbataatti (Guraandhala, 21, 2020)

OMN: Yaada Jiraattota Magaalaa Shaashamannee Haala Lixaa fi Kibba Oromiyaa jiru irratti (Gur. 21,2020)

OMN: Yaada Jiraattota Magaalaa Ciroo (Gur.21, 2020)

OMN: Jila KFO sabbataatti (Guraandhala, 21, 2020)

OMN: የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ም/ቤት መግለጫ (Feb 21, 2020)


Warri Tigraay Itoophiyaa waliin jiraachuu irraa akka abdii kutatan godhamaa jiru. Dhugaa dha, TPLF madaa yoomuu hin fayyine nu madeessitee deemte. Ummanni Tigraay ammoo sababa TPLF jibbamaa fi siyaasaa biyyattii keessaa dhiibamaa jira. Siyaasaa keessatti diinni dhaabbataanis firri dhaabbataanis hin jiru. Haala Nafxanyummaan dagaagee mirga Oromoof yaaddoo tahee jiru keessatti Tigraay Itoophiyaa waliin jiraachuun akka tarsiimootti barbaachisaa dha. Akka Oromootti kana booda Tigraay nu fayyaddi malee nu miidhuuf gonkumaa carraa hin qabdu. Madaa dabre osoma hin daganne tarsiimoo siyaasaa fuulduraa keessatti garuu kallattii haaraa abuuruun dirqama.

Qabsoon polotikaa Oromoo fi politikaa Amaara gidduutti deemu kan salphaatti furmaata argachuuf jiru miti. Gargar gallus, waliin jiraannus rakkoon nu lamaan gidduu jiru wal xaxaa fi yeroo dheeraaf kan itti fufuu malu dha. Haala akkasii keessatti madaa durii qofa laaluurraa yookiin fayyaalummaadhaan Nafxanyaa waliin hiriiruudhaan Tigraay ofirraa dhiibuun tarsiimoo qabsoo Oromoo ni miidha malee hin fayyadu. Kana jechuun garuu, tokko firoomfannee kaan diinomfachuu osoo hin taane, humna kamiinuu naaduraa dantaa siyaasaa keenyaa keessaan laaluu qabnaa dha.

Yaya Beshir