OMN: Turtii gorsaa Olaanaa ABO Dr. Shugut Galataa Waliin

OMN: Turtii gorsaa Olaanaa ABO Dr. Shugut Galataa Waliin

“Gaafa Jaal Abdii Raggaasaa hidhan ‘ABOn kanatti mufatee ykn rifatee hojii siyaasaa kana dhiisee deema’ jedhanii yaadan. Dhaabicha (ABO) diiguunis akeeka mootummaa kanaa ture. ABOn biyya keessaa ba’uun hin yaadamu; murtoon ABOs hin jijjiiramu.”
Dr Shuggux Galataa