OMN: Sirna Hundeeffama Gumii Aadaa Fi Afaan Oromoo

OMN: Sirna Hundeeffama Gumii Aadaa Fi Afaan Oromoo Yuunivarsitii Dirree Dhawaa (GAAO DD)

OMN : Qophii sirna hundeeffama Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo (GAAO) Yunivarsitii Dirree Dhawaa kutaa 2ff