OMN: Shanan Show – Mudde 29, 2019 “Karaa Irra Buluu Irraa ka’uun, Haga Baajaajii Kalaquu tti”

OMN: Shanan Show – Mudde 29, 2019
“Karaa Irra Buluu Irraa ka’uun, Haga Baajaajii Kalaquu tti” – Mubaarak Mohammad:- Kalaqa Dargaggoo Oromoo kana daawwadhaa