OMN Senetor Inhofe dura dhaabbannaa HR128 ilaalchisee senetarootaafi mana mareef xalayaa barreessan

OMN Senetor Inhofe dura dhaabbannaa HR128 ilaalchisee senetarootaafi mana mareef xalayaa barreessan.
Hawaasni Oromoo maal jedha?