OMN: Sagantaa Addaa Jijjiiramuu Tartiiba Qubee (LIVE) Wax 5, 2017

Qubeen Oromoo Qubee Afaan Ingiliizi wajjiin wal fakkaata – Beekan Guluma

OMN: Sagantaa Addaa Jijjiiramuu Tartiiba Qubee (LIVE) Wax 5, 2017