OMN: Qoqqobbii Ameerikaan bara 2005 Itoophiyaa irra keessee turte maal ta’e?

OMN: Qoqqobbii Ameerikaan bara 2005 Itoophiyaa irra keessee turte maal ta’e?

Large Anti-US rallies in Capital Addis Ababa, Supports China or Russia?

ጥያቄ ለመንግስት – የገዳ ዕይታዎች | KELLO MEDIA (May 30, 2021)