OMN: Qophii Deebanuu:- Koronaa fi Diinagdee Waxabajjii 25 2020

OMN: Qophii Deebanuu:- Koronaa fi Diinagdee Waxabajjii 25 2020


ካወቅሁት ቀን ጀምሮ ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። እሱን መሆን፣ እሱን መምሰል የሚያስመኙ ብዙ ነገሮች አሉት።

ሲበዛ ትሁት ነው። ሰዉ የሌለውን ማዕረግና ቅፅል እያንጋጋ በሚጠቀምበት ሀገርና ማህበራዊ ሚዲያ እየኖረ፣ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሀኪም ሆኖ ሳለ አንድም ቀን “ዶ/ር” የሚል ማዕረግ ሲጠቀም ወይ በሱ ጥሩኝ ሲል ታይቶ አያውቅም። ብዙ ሰው ከሕልፈቱ በኋላ ነበር ዶ/ር መሆኑን ያወቀው።

የዛሬ ዓመት የሀዘን መግለጫ ፖስት ስር ኮሜንት እያነበብኩ ነበር። ወዳጃችን መስፍን ከሞላ ጎደል ይሄንን ፅፎ አነበብኩ፦

“ፌስቡክ ላይ ጥሩ ጓደኛሞች ነበርን። የሆነ ሰዓት ላይ በማላውቀው ምክንያት ብሎክ አድርጎኛል። በኋላ ኢትዮጵያ የመጣሁ ጊዜ አንድ ሬስቶራንት/ባር ተገናኘን። ሰላም ተባባልንና ምክንያቱን ጠየቅኩት። የተለያየ መንገድ ስለያዝን ምናልባት ሳናውቀው ከምንቀያየም ብዬ ነው ብሎክ ያደረግኩህ አለኝ።”

ፌስቡክ ላይ ያለ የፖለቲካ discourse ከብዙ ወዳጆቻችን ጋር የሚያቀያይም እና የሚያጣላ ነው። በዚህ ረገድ ከሕልፈተ ሕይወቱ በኋላ እንኳን የዚህ ዓይነት መንገድ መኖሩን ያመላከተኝ አብዲ ነበር።

May the Lord rest your beautiful soul in peace brother!

Gemechu Merera Fana

We feel your loss everyday Abdi, you left a hole in our hearts #RIP

ዲሳዬ አንድ አመት


Dhaamsa WBO Irraa.
Waxabajjii 24, 2020.

Maatii Miliishaa, Maatii Poolisii Oromiyaa, Maatii RIB, Maatii Humna Addaa Oromiyaa, Maatii Kaabinoota PP
Akkasumas Maatii Baasastotaa Kanneen Dhiigaan Oromoo ta’an hundaaf:

Innis akkuma beekamu Tarkaanfiin naatoo hin qabne maatii qabsaa’otaa fi ummata Oromoo siyaasa kam irraayyuu bilisa ta’an irratti qaamota olii kanaan fudhatamaa akka jiru quba qabdu.
Sunis; Hidhaa, Dararrii humnaa olii, Hanga ajjeechaa ittis dabalee qabeenya maatii qabsaa’otaa fi kanneen WBO deggertu jedhanii shakkan barbadeessaa jiru.
Kanarraa ka’uudhaan gara magaalaatti maatii isaanii guurrachuutti dabalee hanga lafaa fi qabeenya qaban gurgurachaa akka jiran quba qabna.

Quba qabaadhaa WBO’n, Nuti ilma; Gandaa, Gosaafi amantii miti. Jechuun Haloo ba’uufis hin jirru; baanes hin beeknu. Kanaaf maatiin jara kanneenii nu baqachuun isin hin baasu jenna. Garuu, Osoo nama keessan kana dhorkattanii gaariidha.
Falli jirus kanuma. Qabeenyaa qabdan gurguruunis fala miti.

Inni biraan namoota qabeenyaa jara bitaa jirtanii fi bituuf qophaa’aa jirtan akkasumas qixa hojjettan kamuu amma irraan osoo dhaabbattanii isiniif wayya.

Ammaan booda gochaa olii kana keessattuu namni irraa bitee fi qixa jara kanaa waliin hojjettan kamuu tarkaanfii isin irratti fudhatamu kamiifuu gaafatamaan mataa keessan ta’uu jala murree isin hubachiisna.
Ittis dabalee maatiin jara abbootii garaa/Gar-bultee kanneen kana waliin walitti dhufeenya bifa kamiyyuu gochaa jirtanii fi isaaniif jettanii lafa dhiistanii godaanaa jirtan isinis abbootii garaa/Gar-bultee akka taatan isiniif ibsaa tarkaanfiin isaaniif malu isininiis akka hin laganne quba qabaadhaa!

Hub:

Qabeenyaa Habashaa namni bitte kamuu ammarraan dafii gadi lakkisuu Kee Humna bilisummaaf socho’u naannoof sanaa quba qabaachisi.

Gadaan Gadaa Warraaqsa Galaana Ummataati.

IUOf.