OMN: Qophii Addaa -Jaal Daawud Ibsaa Hayyu Duree ABO (Ebla 30, 2021)

OMN: Qophii Addaa -Jaal Daawud Ibsaa Hayyu Duree ABO (Ebla 30, 2021)


የኢዜማ አና የብልጽግና ሴራዎች
 
ክፍል አራት፡ መንግስት ሊተገብራቸው የሚገቡ ምክረ ሃሳቦች
 
1. በትግራይ እና በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ያሉትን የሽምቅ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል የጸረ ሽምቅ (counter insurgencies) ስትራቴጂዎችን ቀይሶ ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለዚህ ግዳጅ ብቁ የሆኑ መሆን የሚያስችሉ የተለያዩ አካላት ስልጠናዎችን በመስጠት በዚህ ግዳጅ ላይ ስምሪት እንዲፈጸም ለማድረግ የሚያስችል ዝግጁነት መፍጠር። በመደበኛ የጦርነት ስልት ስልጠና በወሰደ ሃይል የጸረ ሽምቅ እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆን ስለማይቻል የጸረ ሽምቅ እንቅስቃሴ በብቃት ለመወጣት የሚያስችል ሃይላትን ማዘጋጀት ያስፈልጋል።
 
2. የጸረ ህቡዕ እንቅስቃሴዎችን (counter clandestine activities) ለመተግበር የሚያስችል ዝግጁነት በመከላከያ እና በደህንነት ማህበረሱ ዘንድ እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል።
 
3. የደህንነት ማህበረሰቡ በተለይ የውጪ መረጃ ዘርፍ የስውር ጥቃት እና ኦፕሬሽኖች (covert action and operationስ) መፈጸም በሚያስችል ደረጃ የሙያ ዝግጁነት መፍጠር ይገባዋል።
 
4. ከላይ ከአንድ እስከ ሶስት የተቀመጡ ተግባራትን ለመፈጸም የሚያስችል የመዋቅር ማስተካከያ ማድረግ የሚያስፈልግ ስለሆነ ተግባራቱን በሚመጥኑ ደረጃ መዋቅሮች ከእንደገና መደራጀት ይኖርባቸዋል።
 
5. የምርጫ ደህንነትን የሚያመቻምቹ ተግባራትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ዝግጁነት የደህንነት ማህበረሰቡ እንዲኖረው ማድረግና የሚፈጠሩ ችግሮችን ተከታትሎ አፋጣኝ እርምጃዎችን በመውሰድ የምርጫ ደህንነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
 
6. የዲፕሎማሲ ስራዎችን ከውጪ መረጃ ስራዎች ጋር እንዲተሳሰሩ አድርጎ ተንካራ የዲፕሎማሲ ዘመቻ በግላጭ እና በስውር ማድረግ ይገባል።
 
7. ጽንፈኝነትን ለመከላከል የሚያስችል ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ተግባራዊ ማድረግ።
 
8. የምርጫ ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር የተፎካካሪ ፓርቲዎች እና ከፍተኛ አመራሮችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የጥበቃ ተግባራትን መንግስት እንዲወጣ ማድረግ ያስፈልጋል።


“We worry that, if elections move forward without the reforms required to earn the trust of the Ethiopian public, growing ethnic and political tensions across the country will boil over into even greater violence”

Tana Qawween!- Bilxiginnaa Diaspora Nyaatamte!
Ameerikaan seera haaraa baasuuf deemti. Worroota mootummoota nama nyaataa,Abbootiii irree (dictators) wojji hojjataa turan gara Ameerikaa dhufanii tasuma Carraa Hojii manneen Hojii mootummaa Ameerikaa keessaatti Hin qaban jechuu jiru.
Bilxiginnaa Ameerikaa irraa deemtee Abiyoot wojji ummata keenya fixaa jirtu Maqaa isaanii sirritti nuuf qabadhaa. Seerri kuni Congress raggaasee baanaan Hojii hojjachuu mitii gara Ameerikaa akka hin ilaalle isaan taasisa. Gama hundaan Waaqni nuuf iyyaa jira fakkaata.


Obbo Tolasaa Kishee Buraayyuu Ashawaa meedaadha manni isaanii irra erga fudhataman hidhamanii torbaan darbe. Maatii hunda hidhani jiru eessatti akka hidhamanillee argachuu hin dandeenye jedhuu namoon quba qaban!
Manguddoon kun miseensa Waldaa Maccaaf Tuulamaa akkasuma itti gaafatamaa aadaa fi seenaa Waaqeffataa ta’anii nama yeroo dheeraaf hojjechaa turaniidha.
Obbo Tolasaan sagantaawwan hedduu irratti argamuun namoota kitaaba barreessan, sirba eebbisiisan, hoteela eebbisiisan, cidha qopheeffatan irratti argamuutiin nama addaa fi seenaa oromoo dhalootaaf barsiisaa turan ta’uu ani hangan waltajjii heddu irratti hirmaadheen argee jira.
Qeerroo fi qarree Oromoo, dubartii, beekaa, hoggantoota dhaabbolee Oromoo, manguddoon Oromoo kunneeniin qofti yakka maali hojjatanii mana hidhaatti darbataman? maaliif ammas dhaabbachuu didee?
Eenyuun gaafannuu?
Eenyutti iyyannuu?
Maal nuuf wayyaa?
Akkam taanuu?
Orommo ta’uu dhiifnuu?
Moo usnee qofa teenyu?
Biyyaa baqannee deemnuu?