OMN Qilleensa irraa buusuuf karaa hedduun yaalaa kan ture Abiy Ahmad amma karoora isa dhumaatiin as bahee jira.

OMN Qilleensa irraa buusuuf karaa hedduun yaalaa kan ture Abiy Ahmad amma karoora isa dhumaatiin as bahee jira.
 
Maqaa EthioSat jedhuun maallaqa guddaa dhangalaasee haguuggii saatalaayitii naannoo sanii bituudhaan miidiyaalee hunda karaa isaaniitiin akka qilleensarra bahu koontiraata fudhatee jira. Kubbaaniyyaa saatalaayitii ammoo OMN waliin akka hin hojjanne (akka qilleensa irraa buusu) walii galtee mallatteesse. Kuni hundi OMN qilleensa irraa buusuufi. Miidiyaalee habashaa Oromoo irratti duulan ammoo qilleensa tolaan akka itti fayyadaman haala mijeessee irratti fe’ee jira. Karoora kanaan amma OMN qilleensa irraa yeroo gabaabduu keessatti bu’a jedhanii gammachuun eegaa jiru. Hacaaluu ajjeesanii, Jawar hidhanii OMN qilleensa irraa bu’uun ni taatii ree? Abadan!
Ferhan Abdulselam