OMN: Oromoo fi Dhaabbilee Siyaasaa (Mud 28, 2019)

OMN: Oromoo fi Dhaabbilee Siyaasaa (Mud 28, 2019)

Naa’ol Ameerikaatti baratee biyyatti deebi’uun dirooni ykn saatalaayitii xiqqoo kalaquun furguggisuu isaa hima.

Hojii kalaqaa isaa kana gaafa eebbisiisu MM Abiy Ahimad argamaniiru.

Kalaqa kanaaf maaltu akka isa kakaase, dirooniin inni kalaqe maal akka fayyaduufi fuulduratti maal hojjechuu akka fedhu dubbata.

Daawwadhaa!

Dubbisuuf: https://bbc.in/2Qu5wen