OMN ODUU OWITUU OOLMAA OROMIYAA OMN MAGAALAA FINFINNEE IRRAA /JANUARY

OMN ODUU OWITUU OOLMAA OROMIYAA OMN MAGAALAA FINFINNEE IRRAA /JANUARY

#Inbox

“WONNI NUTI AMMA ITTI JIRRU KUNI IRRAA NUF HIN JIRTU! QUBA QABADHA!!

“Motumman kilo 4 keessa ta’e Shiira Siyaasa Hojjata,Gareen KFO BAALEti Sirbaa,Gareen ABO Nannoo Shawaa Finfinneeti Oli gadi Deema Wajjira Duwwaa Banata Oolun,akkasumas Warri Kunis Lagaana Gabaaya Yaama,Namu Qofa Qofa Deema Diraama hojjatun Kuni Isinifis Ummata Oromoo Miskina Kanaf Bu’a hin qabu Balaa Male Yaa jaraana..! Siyaasa keessanif
Wan hundaa Duraa nageeya fi Lubbuu Ilma n ilman Hiyyeessati dursaa,Rakkoon Nageeya Lixaa fi Kibbaa Oromiyaas Kan hiikamu hundii keessanu miira siyaasa keessan keessa baatan miira Ummatummatin Yoo bakka tokkooti 4kiloti Wolitti dhuftan dhugaaf Haqaa Wolitti himtan wolin mari’aatani Qofa furmanni Waaran Oromoof argamuf Rakkoon Lixaa fi Kibbas Kan hiikamu male,Morkaa Morkaa woli keessan qofa keessa Galtan hiiku hin daanda’amu daran dubbii Jabeesitu Male,Rakkoon Qawween Umaame Qawween Tasuma Furame hin beeku,Rakkoo Qawween umaame Karaa nageeya Qofan mariin furu Qofati Murteessadha..!

#Yoo Dongoores Jiraadhe ija irraa Na hambura..!!
Baaburri Isin Qofa Qofa Ittin Gulufa jirtan kuni Wan nu baasa jiru natti hin fakkatu..! WAREJ ALE..!

TIYYA TANUMA!
Waaqi Oromoo fi Oromiyaa Nageeya buusif..!!
20/5/2012″

~ Lega Dembi irraa!

Via: Tsegaye Ararssa


“Magaalaa Calanqootti karaan cufamuun konkolaattonni akkuma dhaabbatanitti jiru.”

Miidhaksaa Abbishuu


“Guyyaa Har’aa kana Qeerroo laman abbaafi haadha biratti ajjeefamaniiru. Godina Wallagga Lixaa, aanaa Laaloo Assaabii, ganda Hordaa Daalattiiti.Isaanis:
1.Abdii Mootii fi
2. Ittaanaa Mootii jedhamu”
Biyyoon isinittti haa salphattu


Ummanni keenya harkuma isaatiin of-miidhe. Yeroo mootummaan Wayyaanee laamshofte, gargaarsaa fi deeggarsa kennuun OPDOn akka aangoo qabattu godhe. OPDOn amma Amaaraa qabattee Oromoo balleessaa jirti. Oromoon jiraachuuf OPDOn baduu qabdi. Oromoon bilisoomuu qaba. Warraaqsi ittaanu kan ABiy aangoo irraa aryatu qofaa miti; kan mootummaa Oromoo gad-dhaabu ta’uu qaba. Hidhannee, harka walqabannee haa qabsoofnu!!


#Salaale#Lagannaa_Gabaa_2020, Day I


#Mattuu (Inbox)

“Wanti mooraa yuunversiitii #Mattuu keessaatti ta’aa jiru baay’ee suukkanneessa fi kan nama sodaachisudha. Barattootta duraan ariiyataman malee ammas barattoota sadii mooraa keessa ariiyaniiru. Ammaa sa’a 8:00 irraa eegaluun barattootta baay’ee reebaa fi mana hidhaatti guuraa jiru.”


#Qilxuu, Aanaa Booke #Lagannaa_Gabaa_2020, Guyyaa 1ffaa.


#Lagannaa_Gabaa_2020, Day I

“Magaaloota Oromiyaa Mormii Laggannaa gabaa guyyaa tokkoffaa gaggeessa jiran keessa muraasa,
~ Awwadaay, Harar, Hammarreessa, Hirna, Qobboo, Calanqoo, Dadar, Baddeessaa, Galamso, Baddannoo Gurawa Kurfaa callee Qullubbii, Fadisa bokkoo, Cinaaksan, Baabbilee, Finqillee, Baatee, Amboo, Naqamtee, Najjoo, Shaambuu, Gudar, bakkoo, Incinnii, MI’eessoo, Ciroo, Jaarsoo, karramillee…
. Sochiin geejjibaa guutumatti dhaabbateera,
. Daandiileen hundi Qeerroon to’atamaniiru,
.  Waajjiralee Mootummaa hundi Cufaa oole,
.  Baankiin hundi Cufameera!
Boruus Mormiin gabaa laggannaa guutuu Oromiyaatti Cimee itti fufa!
Qeerroo Oromiyaa irraa!

“በኦሮሚያ አድማው የመጀመሪያ ቀን ላይ ሙሉ በሙሉ የተካፈሉ ከተሞች፦አወዳይ፣ ሀረር፣ ሀማሬሳ ፣ሂርና፣ ቆቦ፣ ጨለንቆ፣ ደደር ፣በዴሳ ፣ገለምሶ ፣በደኖ ፣ጉራዋ፣ ኩርፋ ጨሌ፣ቁሉቢ፣ፈዲስ፣ባቴ፣አምቦ፣ነቀምቴ፣ነጆ፣ሻምቡ፣ጉደር፣ባኮ፣ኢንጪኒ፣መኢሶ፣ጭሮ፣ጃርሶ፣ካራሚሌ…በነዚህ ከተሞች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ባንኮችና ሌሎችም ተቋማት ተዘግተው እንዲሁም መንገዶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል።”I was feeling down lately thinking about my people in the dark, I missed you all. You make me smile through pain Via
Najat Hamza


የአብይ ጉዞና የኤርትራ አዲስ ፍላጎት .