OMN: ODUU MUDD 10-2017

OMN: ODUU MUDD 10-2017

Breking_News Barattoonni dhalootaan oromoo ta’anii yuuniversity Addagiraat barataa jiran rakkoo nageenyaa guddaa keessaa jiru. barattoonni oromoo akka hin galleef gara maatiitti human waraanaan ittifamaa jiru mooraa keessatti. akkasumas networki fi tajaajila addaa addaa dhorkachuutti jiru.

ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉትን ወገኖች ለመርዳት በኦሮሞ ሙዚቀኞች ማህበር የተዘጋጀው “ወገን ለወገን” የሙዚቃ ኮንሰርት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ሲደረግ የግሉን ኮንሰርት በጊዮን ሆቴል እንዳያካሂድ የተከለከለው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ መድረክ ላይ የሕዝብን ብሶት በእንጉርጉሮ ሲያሰማ ዋለ

አንጎራጉር ይሉኛል ምኑን ላንጎራጉረው
ዘፍነው ያልጠገቡትን ቅሊንጦ አጉረው
ምኑን ላንጎራጉረው ምኑንስ ልዝፈነው
ወጣቱ ወንድሜ አምቦ ከርቸሌ ነው
የትኛውን ብዬየቱን ላንጎራጉረው
ትላንት የዘፈነው ማዕከላዊ ነው ።
ሃጫሉ በኦሮሚኛ ዘፈኑ መድረክ ላይ ያቀረበው ወደ አማርኛ ሲተረጎም:-

“ሸልል ሸልል ይሉኛል ምኑን ልሸልል እኔ
ቂልንጦ አይደለም ወይ…
ቃሊቲ አይደለም ወይ….
ከርቸሌ አይደለም ወይ…
ሸልሎ የማይጠግበዉ የሚገኝ ወገኔ፡፡

የፈረሶቻችንን ዝና፣
የጀግኖቻችንን ዝና
አድዋ መቀሌ ይንገረና!
አብሮ መኖር ይሻል ብለን…
መከባበር ይሻል ብለን…
እስከዛሬ ታግሰናል…
ከእንግዲህ ግን ይበቃናል”

በሀጫሉ መልእት የክለሉ አስተዳደሮች ከፊታቸው ላይ ምን ይነበባል ? ቁጭት ይሆን
Eshete Kassa Zewudie 

Geerar geerar naan jettuu
Mee ka’ee itti haleeluuree
Badi badi naan jettuu
Mee ka’ee qajeeluuree
Ani maalan geeraraa
Anoo yaadan yeelalaa
Dhiirri geeraree hin quufne
Hidhaa qaallitti jiraa
Dhiirri geeraree hin quufne
Hidhaa qilinxoo jiraa
Dhiirri geeraree hin quufne
Hidhaa karchallee jiraa
Karchallee Amboo jiraa
Anoo maalan geeraraa
Anoo yaadan yeelalaa
Yaa ijoollee banneerrakaa
Gurra abbaa ganneerrakaa
Oromoon maalum godheree
Maalum gochuu dideree
Yaalle amma dandeenyu
Kana caala maal goonuuf
Xinnaas gabbarree guddaa
Akka wajjin bubbullu
Obsuun waanuma jiruu
Obsinee amma obsaa
Erga sodaa fakkaate
Ka’een ishitti cabsaa
Nan dhowwinaa nan dhaqaa
Iddoo yartuun nu nyaartee
Amma isheen geessu laalaa
Akka lamuu nu nyaarretti
Biyyeetti ishii dabalaa
Yaa Ijoollee biyya kooti
Hundumtuu haadhoo kooti
Sa’aa keenya ishee burree
ishee ribbiif kennine
Gaadi’aniit elmatu
Elmatan bara meeqa
Nuuf galchuu didan malee
Yoom beekne dubbii Keessaa
Akka ramacii ibiddaa
Irra keessa dibanii
Nu gubuuf akka yaadan
Rabbumaaf jirra malee
Harargeen mancaa qarraan
Tuulamni farda leenjise
Roorroon daangaa dabarraan
Qeerroon falma murteesse
Addaggeen safuu hin beektu
Yaa qeerroo
Addarra dhaaban malee
Falmadhu qeerroo Sii’i
Abdiin sabaa yoomillee
Nu beekuuf bar shororkaa’u
Kanaaf garaa jabaatu
Irreef humna qabaniin
Ijibbaata falmatu
Nuun miti farda keenya
Hin beeku bareechanii
Gaafa gaarreen aduwaa
Gaafa maqalee sanii