OMN ODUU Hatattama Jawar Nu fixuuf demtii bilxiginan Jun 1/2020

OMN ODUU Hatattama Jawar Nu fixuuf demtii bilxiginan Jun 1/2020

OMN ODUU OWITUU AMMA NU GAH JUN 1/2020

OMT: ODUU Hatattama Addunya fi biyya salphina Abiy Abba isa Ajesu kuno itii dhiyadha