OMN: Oduu Hagayya 29, 2017

OMN: Oduu Hagayya 29, 2017


Oduu Guyyaa Hardhaa nu Dhaqabee 
RDH Hagayya 28 2017

Humni Addaa Poolisii Naannoo Soomaalee Goodina Lixa Harargee Aanaa Mi’eessoo Weeraruun Oromoota Orratti Lola Qindaawaa Taassisaa Akka Jiran Beekame!

Humni addaa naannoo Soomaalee weerara dachee Oromiyaa irratti tassisan itti fufuun guyyaa hardhaa goodina harargee lixaa aanaa Mi’eessoo gandota Soddomaa fi Kurfaasaa irrati lola qindaa’aa banuun ilmaan Oromoo irratti miidhaa guddaa geggeeysaa akkan jiran maddeen gabaasaniiru.

Lola qindaawaa hidhannoo guutuun humni addaa soomaalee jiraattoota ganda Soddomaafi Kurfaasaa irratti bante kanaan miseensi Poolisii Oromiyaa kan maqaan isaa Abdi Adam jedhamu kan wareegame yommuu ta’u, Poliissi naannoo oroomiya laama maadessan Fi akkasumaas jiraatoota irraa nama lama maadeessanii Fi tokko du’an adunyaa irraa booqqotee jira.

Maqa namoota madaawwanii
1:Alii
2: Tofik
3: Adaam
4:Abrahim yommuu tahan Alii Muhhammed Woreegameera.

Wayita lolli qindaayaa geggeeffamaa jiru kanatti bulchitoota aanaa irraas ta’e OPDO irraa qaamni gargaarsa taassiseef tokkollee kan hin jirre ta’uu jiraattoonni gandoota kunneenii ibsaniiru.

Inumaayyuu Lammaa Magarsaa walgahii Gumii Abbootii Gadaa har’a godhame irratti daangaan nagaya qabu, lolli tokkos hin jiru, kan kana haasayu warra nagada barbaadu jechuun walgahii irratti dhara osoo dubbachaa jiruu gama kaaniin, Liyyu Poolisiin magaalaa Mi’eessoo seenuun ummata irratti dhukaasa bantee lola hamaatu godhamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru.

Oduu biraatiin Mootummaan wayyaanee walgahii torban darbe qaamonni federaala, naannoo Oromiyaa fi soomaalee argaman irratti Goodina baalee irraas aanaa Madda Walaabuu Somaaleetti murtee gurgurachuuf, akka murteessite maddeen gabaasaniiru. Akkaataa murtee wayyaanee kanatti lafti Qabriin Adam Jiloo fi Waaqoo Guutuu irra jirus gara naannoo somaaleetti kan muramu yommuu ta’u, bakka qabrii gootota keenyaa kana bira taruunuu 5km irratti daangessuuf akka edan maddeen gabaasaniiru.

Nannnoon Soomaalee Bakki Guutamaa Hawaas itti wareegame ( Weelmal) illee keenya jechuun falmaa kan jirtu yommuu ta’u, JaarsoliimnOromoo lafarraa dhumnee badna malee lafa keenya taakkuu tokko murree hin kenninu jechuun ejjennoo qabatanii akka jiran beekameera.