OMN-ODUU AMMEE! Osoo Ka Falfalu, Falfalu Ka Horu Hara” Jedhamaamitiiree”!

OMN-ODUU AMMEE! Osoo Ka Falfalu, Falfalu Ka Horu Hara” Jedhamaamitiiree”!

Oromoon hundi sagalee isaa kan dheebote Gaazexeessaa Guyo Wariyo Aba-Jirma Sanbata asdeemu kana irraa kaasee gara #OMN deebi’ee hojii kan eegalu ta’a.
Baga nagayaan deebite leenca.
 
Guyo Wariyo Barreeffama armaan gadii kana barreesseera. Sanbata irra jalqabne OMN irratti wal argina.
OMN Horn(Gafaa Afrikaa) Jedhamna. Miidiyaa irraa retired godhuuf ykn sooraama ba’uuf murteessee ture. Garuu yeroo Ummatni akka jabaa nuu barbaaduuf nuu Odeeffatuu kanatti ta’uu hin qabu jedhe Miidiyaatti deebi’uuf murteesse jira. Miidiyalee 4 irra waamichi naaf godhamus OMN jibbaachuu hin dandeenye. Jaallowwan tiyya gameeyyii kanneen akka Abreham Birru faa waliin dhiyoottuu OMN irratti wal argina.
 
Dhugaa Oromoo karaa dhugaan qofa (OMN)
Dhiirti walitti deebi’uuf jirti!


Osoo Ka Falfalu, Falfalu Ka Horu Hara” Jedhamaamitiiree”! 1ffaa Guyyoo Waariyoo,2ffaa Abraham Birruufi 3ffaa Caaltuu Tefo Baga Nagaan Deebitan! OMN Ijaafi Gurra Ummataa Tantee Oluma!


OMN: Guyo, Abrahaam fi Chaaltuu “Baga Waggaa 7ffaa Geenye!”