OMN: Oduu Amma Nu Gahe (Hag 19, 2020)

OMN: Oduu Amma Nu Gahe (Hag 19, 2020)


Dhiyaadhaa
Sagantaan keenya Roobii galgalaa jalqabeera.

▶️ Hiriira mormii waamamu irratti lubbuu darbuuf rogeeyyiin itti gaafatamuu?
Ittaanaa Habtee (PhD)

▶️Abbootiin seeraa Oromiyaa keessatti hidhaafi reebichi irra gahuurratti gabaasa qabna.

▶️Fonqolcha mootummaa Maalii duuba eenyu fa’itu jira?


Tigrai has a security committee with ENDF to ensure peace in the region. Now the General who took part on a meeting with the regional officials is told not to do it again.

Why does not the Northern Command of ENDF march south and remove evil lunatic Abiy by force? Have they heard what one battalion of Malian soldiers did in Mali? They removed the president and prime minster.

It is the responsibility of the army to remove a divisive, belligerent and dangerous ”leader” from power. Eastern Command is serving as killing machine for the regime, it is being deployed to kill women and children. The Northern Command need to challenge such behaviour, take the moral higher ground, and march towards south. All the Tanks are in the north, so Abiy got no chance. He will surrender just like the Malian President.

Biyya Oromiyaa


1) Mararaan maalif harka maratee taa’a? Deebii: Paartii isaa tiksaa jira, ‘yoo ani mana hidhaa seenee paartii kiyya najalaa balleessu’ jedhe yaada. Paartii waan tokko busu hin dandeenye gangalcha. Bu’aa zero.

2) Jaal Marroom maalif humna xiqqoo gara Arsii/Baalee fi Harageetti ergee Qeerroo humna Baha fi Kibba Bahaa haaraa hin uumne? Deebii: ‘Karoora yeroo dheeraan qaba, miiraan hin hojjadhu’ isiin jedha. Waggaa sadii gutuuf erga naannoo Wallaggaatti socho’u jalqabe, bakka qabate lolurree hin dandeenye. Meeshaa waan dhabeef, ykn nama falmuuf waan dhabeef miti. Onnee fi straatejii gaarii hin qabu. Zero dha.

3) Namtichi Kamaal Galchu kan ‘Arsii koo Arsii kiyya gosa kiyya maarroo kiyya’ namni jedhu sun hoo eessa bade? Deebii: Bilxiginaa waliin hojjachaa jira, inumaayyuu akka isaatti Jawaar yoo ajjeefame ‘bakka gosa kiyyatti isatu fudhatamummaa’ qaba jedhe waan shakkuuf gammachuu irraa qaba. Zero dha kunis, akkunumaan bokkiisa. Afuuftuudha.

4) Abbaa Torbeen eessa deemee? Deebii: daandii ”Addis Ababatu” irraa bade, ammas achuma Dambi Doollootti milishaa gandaatti ‘tarkaanfi fudhannee’ jedhu.

Jawaar nama jabaa hojjate jijjiirama siyaasaa fide. Akka warra jaarosoli Eritrea keessatti waraana boqolloo qochiisaa hin baane, akka OPDOtti TPLFtiif hin ergamne, nama yeroo dheeraaf siyaasa Oromoo sirrittii hubate hojjate jijjirama qabatamaa fide.

QEERROO dha furmaanni. Garuu hidhachu qaba Qeerroon. Hojii WBO, Abbaa Torbees fi hojiile hundi kan QEERROO ta’u.


Qeerroo Minnesota

This is the incident that happened at the Ethiopia Embassy today. It’s been 12 days since the Qeerroo’s been outside their office demanding the consulate office to make a statement and why they been so quiet. Today the Embassy called the cops on the qeerroo’s to scare them off, but that wasn’t the case. Instead the cop demanded the Ethiopian Embassy to speak to the Qeerroo’s.


Maggie Lolo