OMN: Oduu Amma Nu Gahe (LIVE) Sad 24, 2017

OMN: Oduu Amma Nu Gahe (LIVE) Sad 24, 2017


Ciroo
“G/h/l/maagala ciroo keessatti arrallee daa,ima dawa itti keennuun da,imman dukkubsatani hospitaala ciro jirachun beekkame jira garuu waan nama gammachiisu qeerron magaala ciroo tarkaanfi fudhatteen namonni lama tohannaa jala olani jiran yeroo amma kana. Dhala takka fi dhira tokkotu qabamee wajjira areda senaane.Warrota poliyo ja ani ilman nama summii itti kennaa jiruudha Warren qabaman akka oggeeyisa fayyaa tokko gafadheetti dawaan kun kiniini teyitaanosif kenama nan ja ee inni.
Waan ogeessonni fayyaa ja’anii fii rakkoo daa’imman irra geese jiraatuus namayyuu faana bu’aa. Ani is waan dabalataa argadhu isiniin gaya.This morning Agazi soldiers opened fire in Moyale town injuring several people. Many of those injured are in critical condition and taken to hospitals in Moyale-Kenya.

Jawar Mohammed