OMN: Marii hawaasa magaalaa Walisoofi Jawaar ..

OMN: Marii hawaasa magaalaa Walisoofi Jawaar Mohaammad kutaa xumuraa (Eebla 16, 2019)Amma jaroni kuni angoo irraa jiiranitii Oromiyaan naga argata jeetani hin-yadinna . hundi sani diqala dha. Rakko Oromo tokko birraa injiirani. Amma’mo kuno #WBO lafa irraa baleesuu dhaf karoorraa bafatani kuno summi dhan #ABO waan godhan xoolayiti araga jirraa . Qeerroon Oromiyaa hundi yeroo gababati waan kana irrati waali galee jarota 4n kana akka OPDOn angoo irraa kastuu gafacuun dirqama .

Taha’u banan Qabsoon keenya cimmee akka itifufu gafana. Amboo Qeerroo waan kana irrati siriti yaduu qaba dafee. Qeerroon Walisoo kuno guyaa lamaafi itifufee jirraa . Qeerroo Walisoo galatomaa !!!

OPDO must go !


BBC News Afaan Oromoo


Nan qota Sangaa koo
hangan coqorsa balleessutti.
Nan faarsa WBO koo
Akka alagaan dhageessutti.
Dibichi eegee nyaatuu
Eeguun hin danda’uu
Gootni dhugaaf kaatuu
Ololtuu hin dhaga’uu.
Eegee hin nyaatu sangaan koo
Eegee nyaachisa malee
Dheessee hin barre garaan koo
Bookkisee yaachisa malee.

Jaalataa Lammii