OMN: Lattu Show GAAFIIF- DEEBII BAKKA BU’AA UUMMATAA PARLAAMATTII ,ALIi WARIYOO WALIIN

OMN: Lattu Show (Wax 14, 2019) GAAFIIF- DEEBII BAKKA BU’AA UUMMATAA PARLAAMATTII ,ALIi WARIYOO WALIIN


Walabumaaf malee, naannoof hin qabsoofnu!!
OPDO nagaatti!
#Oromiyaa #Bilisummaa #GaaffiiSabaa