OMN Jabeessuuf abbaan qabeenya yuuniversitii …..

OMN Jabeessuuf abbaan qabeenya yuuniversitii Paaraadayis Vaalii qarshii Miliyoona tokko gumaachan.


ABO tokkoomee fi ABO qaama ce’umsaa hootela ‘Gihoonitti’ ibsa gaazexeessitotaf keennaa jiru.
Ibsicha keennaa kan jira hayyuu dureewwaan jaarmiyaalee lamaan obbo Abbaanagaa Jaarraa fi Galaasaa Dilbooti.

Ibsa isaaniin jaarmiyaaleen lamaan jaarmiyaa tokko jalatti deebi’anii qabsa’uuf murteessineerra jedhan.


OMN: Oduu Guyyaa (Eebila 17, 2019