OMN: Ibsa Xumura Hojii Araaraa Koree Tekinikaa Gumii

OMN: Ibsa Xumura Hojii Araaraa Koree Tekinikaa Gumii Abbootii Gadaa ilaalchisuun kenname (Caamsaa 29


“ABOn kanaa booda humna waraanaa hidhatee socho’u hin qabu”
-Hayyuu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa

(Gaazexaa Bariisaa)

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n kana booda humna waraanaa hidhatee socho’u akka hin qabne Hayyuu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa himan.

Jaal Daawud Ibsaa dabalatee hoggantoonni ODPfi Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin ta’uun marii gaggeessaniiru.

Jaarsolii Araaraa jedhamuun namoonni filatamanii Waraana ABO bosonaa galchuuf socho’aa turanis gabaasa xumura hojii isaanii bakka Pirezdantii Ittaanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Ittigaafatamaa Waajjira ODP Giddugaleessaa Obbo Addisuu Araggaa, Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa argamanitti dhiyeessanii jira.

Ibsa isaanii keessatti kana booda ABOfi BMNO akkasumas ODP nageenya Oromiyaa mirkaneessuufi Tokkummaa Ummata Oromoo cimsuuf waliin akka hojjetan waliigaluurra gahuu isaanii iftoomsaniiru.

Gama biroon tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf BMNO fudhatu ABO deeggarsa guutuu kan kennu ta’uu Jaal Daawud ibsa kennaniin mirkaneessaniiru jechuun kan gabaase waajjira ODPdha.

Dábessá Gemelal

ኦነግ ከአሁን ወዲህ ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ሰራዊት እንደማይኖረው አስታወቀ