OMN: Ibsa Hayyu Dure ABO Obbo Daawud Ibsa ( Sadaasa 15, 2019 )

OMN: Ibsa Hayyu Dure ABO Obbo Daawud Ibsa ( Sadaasa 15, 2019 )


Goota bara jireenya isaa guutuu Oromoof of kenne!Jaal Daawud Ibsaa, obsi kee, kutannoon kee,chichoominni kee..kunoo sadarkaa kanaan nu gahe!!Ni injifanna!!


ABO’n Boordii Filannoo Biyyoolessaa Ityoophiyaa irraa Waraqaa Ragaa Seera-qabeessummaa argate

Finfinnee, sadaasa 5, 2012 (FBC) – Addi Bilisummaa Oromoo Boordii Filannoo Biyyoolessaa Ityoophiyaa irraa Waraqaa Ragaa Seera-qabeessummaa mirkaneessu argateera.

Addi Bilisummaa Oromoo guyyaa har’aa ibsa lateen, waraqaan ragaa paarti biyyooleessa ta’uu isaa mirkaneessu Boordii Filannoo Biyyoolessaa Ityoophiyaa irraa argachuu isaa beeksiseera.

Erga bu’uureffamee waggoota 46 kan lakkoofsise ABO’n qabsoo haqaa Ummatni bal’aan Oromoo Bilisummaa isaa gonfachuuf gaggeessu hoogganuudhaan qabsichi injifannoolee gurguddoo akka galmeessu gochuutti dabalee siyaasa biyya kanaa keessatti jijjiiramootni mumul’atoon akka argaman gochuu keessattis qooda murteessaa gumaachuu isaa ibseera.

Ityoophiyaatti ijaarsa Sirna Federaalizimii Sab-daneessaatiif bu’uura buusuu keessatti bara Faranjoota 1991/92 (Bara Chaarteraa) qoodni murteessaan Addi Bilisummaa Oromoo gumaache kanaaf ragaa guddaa dha jedheera.

Haa tahu malee, cunqursaa fi saaminsa akkasumas, ol’aantummaa garee tokkoo qofa irratti kan hundaawe sirni Siyaasa Ityoophiyaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Kaayyoo isaa kan gaaffii haqaa Saba Oromoo irratti hundaa’e wajjin wal fudhachuu osoo hin danda’in yoona ga’e.

Kana irraa kan ka’e ABOn adeemsa siyaasa biyya kanaa keessatti karaa nagaa socho’ee Kaayyoo isaa akka hin tarkaanfachiisne ta’eera.

ABOn qabsoo hadhaawaa fi wareegama ulfaataadhaan (hanga barbaadamu tahuu baatus) jijjiiramee har’a sadarkaa kana gahuun bu’aa qabsoo fi wareegama Ummata kan bara dheeraa ti jedha.

Hiree kanatti dhimma bahuudhaan rakkinoota har’as furmaata hin argatin jiranitti furmaata barbaaduuf of kenniinsaa fi murannoo ol’aanaadhaan kan hojjennu tahuu beeksiseera.

Carraa kanaanis ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaatiif carraaqqii taasifamaa jiru keessatti qoodni murteessaan Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa kennaa jiru kan galateeffatamuu fi jajjabeeffamuu qabu tahuu ibseera.

Bilisummaa Ummatootaa, Dimokiraasummaa fi Wal-qixxummaa mirkaneessuudhaan nageenya waaraa fi guddina waloo argamsiisuuf fedhii Ummatootaa fi haqa irratti hundaa’ee akka waliin hojjetannuuf kanneen dhimmi ilaalu hundumaaf yaamicha taasiseera.

FBC Afaan Oromoo


የኦሮሞ የትግል አባትና መሀንዲስ የሆነው የኦሮሞ ነፃነት ግምባር ከምርጫ ቦርድ ስለተፈቀደለት እንኳን ደስ አላችሁ።
ምርጫችን ኦነግ ነው

የድል ዜና: የኦሮሞ ነፃነት ግንባር በምርጫ ቦርድ እውቅና ተሰጥቶት ሰርተፍኬቱን ተቀብሏል ከእንግዲህ ጎላ ያለ ስራ መስራት ይጠበቅባችኃል ዳይ ወደ ስራ