OMN hujjiin isaa Oromo, Oromummaaf Oromiyaaf wabbii dhaabachudha.

OMN hujjiin isaa Oromo, Oromummaaf Oromiyaaf wabbii dhaabachudha. OMN kan gareetti mitti. OMN kan Jaarmaya Siyaasatti mitti, OMN kan abba irreetti mitti, OMN kan kutaatti mitti, OMN kan naannotti mitti, OMN kan gandaatti mitti, OMN sagalee haqaatti, OMN ija ummata Oromotti. OMN gurra ummata Oromotti. OMN ol’aantuma ummata Oromorratti hin barbaadu. OMN kan ummata Oromo qabrij wayyaanen keessatti awaaltte keessa baase. OMN ummata Oromo aangeesu barbaada. OMN rakkoo ummata Oromo addunyatti hima. OMN warra Oromo diigu saaxxila. OMN Sagalee Ummata Oromo walii galaatti. Kanaf OMN jaalaanna, waliin dhaabbana, gargaara, ittifina!!

Via Daraaraa Sabaa

1 thought on “OMN hujjiin isaa Oromo, Oromummaaf Oromiyaaf wabbii dhaabachudha.

  1. Keep on guys! The Oromoo society is by your side. We accept no ego, no parciality within Oromo, no hidden ajenda!! JUST OROMUMMAA!!!

Comments are closed.