OMN Horn: Oduu Ebla 23, 2021

OMN Horn: Oduu Ebla 23, 2021

“Godaantu Godaani Malee Lafarra Maqaa Hin Kaayin!” Jedhe Abban Lafaa Abbaa Looniitiin!
============#Sirreeffama!============
Sagantaa BBC Afaan Oromoo Ebla 23, 2021 Tamsaasa BBC Naayroobii irraa kallattiidhaan dhiheessan irrratti , “Oromiyaatti Hidhamtoota mana hidhaatii baasanii ajjeesanii gatuun baratamaa dhufeeraa kan ABOn jedhe Mootummaan naannichaa maal jedha?” jechuun, Qabiyyee soneeffatan keessaa kan Gaazexeessaan BBC Afaan Oromoo Hirphaa Gammachuu dhiheesse Ibsa ABOn baase osoo hin taane Ibsa

Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa- Kdhslo

ti. Akkanatti sirreessuu qabu malee ABOtu ibsa baase kan jedhan dogoggora BBC Afaan Oromoo akka ta’etti hubatamuu qaba.

 
KDHSLO page mataa isaa of danda’e qaba.Ibsi koreen baases kunooti. 
BBCn Afaan Oromoo akkamitti kan ABO godhee gabaase isa jedhuuf deebii isaa isaanumaaf dhiifna.
Ibsicha Koreen baase irratti gaaffii gaazexxeessaan gaafateef, Dubbi himaan murna Biltsiginnaa, Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun kan BBCn waamu Obbo Geetaachoo Baalchaa deebii yeroo deebisanitti, “ABOn biyya kana keessatti lubbuu namaa ajjeesuun jiraa, mana hidhaatti nama dararuun jiraa jedhee nama kassasuun uumama isaati; uumamauma isaatiin nama kassasuun beekamaa dha.” Jedhanii itti fufuun ajjeechaa raawwatame jechuun KDHSLO baase sanas haalaniiru. Isa kanaaf ragaan ummata bal’aa ajjeefamaa turee fi jiruu dha.
 
Garuu Arraba dheeraa daangaa darbanii Obbo Geetaachoon ABO ittiin horfaniif, “Godaantu Godaani Malee Lafarra Maqaa Hin Kaayin!” Jedhe Abban Lafaa Abbaa Looniitiin! Jennaani.
ABOn lafa, haqa ummataaf haqaan qabsoo ummataa tarkaanfachiisuu malee Shiraa fi Sharrii baadhatee akeekaa fi Kaayyoo qabsaawaafii jiru irraa akka oliifi gadi hin godaanne Ummanni bal’aan hubachuu qaba.
Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaati!
Waaqoo Nooleetiin