OMN: Haala yeroo irratti marii Prof. Izqeel Gabbisaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mahammad faana taasifame.

OMN: Haala yeroo irratti marii Prof. Izqeel Gabbisaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Jawaar Mahammad faana taasifame.

Haasawa Mi’aawaa Onnee nama fudhatu
PNO Oromiyaa Kabajamoo
Obbo Lammaa Magarsaatiin!!


Har’a ille Iji Oromoo banamuu hin..dandeenye……
Adeemsi bara 1991 fi 2018 lamanuu ija Oromoo biratti dogongora hin fakkatan.

OPDO ( TPLF) : Bara 1991 TPLF maal goote? lafa jalaan bakka qabatuutti Oromoo akka mirqaanu goote. Oromoonis mirqaane bilisoomne jedhe gamadee. Achii akkamitin ABO Oromoo keessaa baasu jette mal dhahaa turte. Booda waanta tahe beektu…….

Ammas bilisumman bara 2018, ODPn ajaja fi gorsa G7( Amaroota) irra fudhachaa Oromoo bifa adda addaan goyomsuuf yaali irra jiru. Oromoons amma waanti jiru sirri itti fakkachaa mirqaana keessa jira. G7( habashootin) lafa jalaan humna ishee jabeefacha jirti. Oromoon Dhiibbaa ABO irratti godhamaa jiru akka salphatti ilaala jira. Bor garuu yeroo habashoonni bakka qabatan Oromoo irratti badii geessisan wayo…..wayoo..jecha boyiichati seenun isa shakkin hin jiru.

Yotoo Oromoof yaadamera ta’e atakkaroon kun hin barbaachisu ture.


ODP/ABO, You Should Never Depend On Anyone But your own people. Your people are the only that you can and ought to rely on. SABA OFI TOKUMAA ISA JABEESUUN, OF’CIIMSU’DHA, OF JABESU’DHA! TOKUMAA FI FEEDHI SABA OROMO’IRAT KAN HIN HOOJENEE, XALATA SABA OROMOO’TI.