OMN: Haala KFOn keessa jiru Obbo Olbaanaa Leellisaa waliin

OMN: Haala KFOn keessa jiru Obbo Olbaanaa Leellisaa waliin

Raajii Abiy Ahmad Kan Dhageeffatamuu Qabu Gaazexeessaa Siraaj Sabaatin