OMN: Gabaasa Amnastii Intarnaashinaal Irratti Yaada Ummataa Bilbilaan

OMN: Gabaasa Amnastii Intarnaashinaal Irratti Yaada Ummataa Bilbilaan +1 (206) 701-6668


PMNO obbo Shimalis ibsa miidiyaaf kennaan irratti waan jedhan,

Komishiiniin Poolisii Fedeeraalaa EBC irratti dhihaachuun waan dubbate,

MM marii magaalaa Harar irratti taasifame irratti waan dubbatan,

Hogganaan kominikeeshiinii Oromiyaa kaleessa Faanaa irratti waan jedhe hunda wal bira qabaa ilaalaa.

Tamiru L Kitata